Eindhoven,
11
januari
2021
|
16:53
Europe/Amsterdam

‘Opsplitsen Pabo geen goed idee’

Het kabinet werkt aan plannen om de Pabo op te splitsen in aparte opleidingen die gericht zijn op het jongere en het oudere kind. “Niet doen”, stelt Astrid Venes, directeur van Fontys Hogeschool Kind en Educatie. 

Als het wetsvoorstel, dat nu in voorbereiding is, wordt aangenomen, kunnen hbo-scholen vanaf 2022 naast een reguliere, brede pabo ook nieuwe gespecialiseerde lerarenopleidingen aanbieden.  

Studenten zouden in het nieuwe systeem ervoor kunnen kiezen om opgeleid te worden tot leraar voor jonge of juist oudere kinderen. Ze krijgen dan alleen een bevoegdheid om aan die specifieke leeftijdsgroep les te geven.  

Meer jongens 
De gedachte achter het wetsvoorstel is dat een splitsing van de pabo meer jongens naar de opleiding zou lokken, omdat die eerder voor de bovenbouw kiezen. Ook doorstroming vanuit het mbo zou hierdoor eerder mogelijk worden.  

Astrid VenesAstrid Venes, directeur FHKE, is kritisch op het conceptwetsvoorstel dat er nu ligt. “Ik ben zeker niet voor een splitsing van de pabo, maar ik ben wél een groot voorstander van specialisatie binnen de opleiding.” 

Venes begrijpt dat er gewerkt wordt aan een wetsvoorstel om meer specialisatie binnen de pabo mogelijk te maken, maar in haar ogen is het nog veel te vroeg om het wetsvoorstel nu al breed neer te zetten en over splitsing te spreken. 

Pilot Jonge Kind Specialist 
“We zijn in september samen met andere pabo’s begonnen met de pilot Pabo Jonge Kind Specialist, waarbij studenten de mogelijkheid krijgen zich tijdens de studie verder te specialiseren. Daarin wordt nu veel ervaring opgedaan. We moeten nu eerst kijken hoe dat loopt en wat we van die pilot kunnen leren.” 

Volgens Venes moet er worden gekozen voor een systeem waarbij studenten een brede, universele basis krijgen aangeboden, met daarnaast de mogelijkheid tot specialisatie, zoals in de pilot. Die specialisaties gaan wat haar betreft verder dan het jonge kind en het oudere kind. 

“Zo kun je de pabo aantrekkelijker maken voor jongens en meer inspelen op de talenten en interesses van de studenten. Daarvoor hoef je de opleiding echt niet op te splitsen.” 

Ontwikkeling in werkveld 
Dat er de laatste jaren meer kennis en expertise naar het jonge kind gaat, juicht Venes toe. “We volgen daarmee de ontwikkelingen in het werkveld. Vandaar ook dat wij met veel enthousiasme zijn aangehaakt bij de pilot Jonge Kind Specialist.” 

Venes stoort zich aan de suggestie dat de lat lager zou mogen liggen voor leraren in de onderbouw. “Dat raakt mij, want dat is een heel verkeerde veronderstelling. Ik denk eerder dat juist de beste mensen naar het jonge kind zouden moeten. Maar uiteraard verdient elk kind de beste leraar. Specialisaties kunnen daar in mijn ogen voor zorgen.”

Aan de toelatingseisen voor de pabo mag wat Venes betreft dan ook niet getornd worden, ook niet na een eventuele splitsing. “Het mag natuurlijk niet zo zijn dat we lagere eisen gaan stellen aan studenten die kiezen voor de opleiding Jonge Kind Specialist.” 

Meer kwaliteit 
Volgens Venes is er de afgelopen jaren hard gewerkt om het niveau van de pabo-opleidingen omhoog te krijgen. Onder andere de toelatingseisen aan de poort en de meer onderzoeksmatige manier van werken hebben het niveau opgekrikt. 

“Daar moet het nieuwe wetsvoorstel op voortborduren. We moeten leren van de pilots die zijn uitgezet en kijken naar de zaken die nu al goed geregeld zijn. Opsplitsing van de opleiding zorgt niet voor meer kwaliteit, meer mogelijkheden tot specialisatie wel.” [Ivo van der Hoeven] 

Reacties 1 - 2 (2)
Bedankt voor uw bericht.
Jack Nouwens
12
January
2021
We gaan op deze manier weer 40 jaar terug. Een opleiding voor kleuterleidster en een opleiding voor onderwijzer basisschool. Het idee van het basisonderwijs, de basisschool, was toch een integratie tussen beiden! En een leraar/lerares basisschool moet gewoon overal binnen het basisonderwijs inzetbaar zijn. Dus aub geen 2 sporen opleiding Pabo!

Dan ben ik het helemaal eens met deze qoute van mevrouw Venes. "Ik denk eerder dat juist de beste mensen naar het jonge kind zouden moeten!" Ik merk als Remedial Teacher rekenen op een ROC wat voor slecht rekenonderwijs mijn deelnemers hebben gehad op de basisschool. En bij een ieder is dat probleem ontstaan door slecht rekenonderwijs in groep 3-4. Daar waar de basis niet goed is gelegd en deze daarna niet meer was te herstellen. Tellen op de vingers werd erger gevonden dat de reden hiervan te achterhalen en te kijken waarom dit gebeurde en hoe dit te verhelpen ipv te straffen. Dit is zo maar een voorbeeld. Ik kan er verder nog vele opnoemen. Daarom is een zeer goede en vooral kundige docent nodig in de lagere groepen. Dus weer een reden temeer om niet over te gaan tot een tweesplitsing in het Pabo onderwijs!!
Jozef Kok
11
January
2021
Er onmiddellijk twee schakelopleidingen aan toe voegen, om de ‘specialistenopleidingen’ te upgraden naar een generieke brede opleiding: van onderbouw- òf bovenbouwleraar naar algemeen inzetbare leraar. En een promotie naar schaal 8 koppelen aan algemene inzetbaarheid.