Disclaimer

BRON streeft naar onafhankelijke, correcte berichtgeving op journalistieke leest. Inhoudelijke aanpassingen na publicatie gebeuren alleen in het geval van aantoonbare feitelijke onjuistheden. Publicaties worden in een later stadium niet verwijderd als daar in eerste instantie wel toestemming voor is gegeven.

Wie zich door een publicatie persoonlijk en ernstig benadeeld voelt kan een gemotiveerd, schriftelijk verzoek indienen bij de hoofdredactie. Bij geschillen staat de weg open om een klacht aanhangig te maken bij de redactieraad. Deze is te bereiken via redactieraad@bron.fontys.nl

Copyright

Op de teksten en foto’s op deze website rust, tenzij expliciet anders vermeld, auteursrecht. Teksten en foto's mogen niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hoofdredacteur.