Student

20
januari
2022
| 11:43 Europe/Amsterdam
Education is an important stepping stone to a future life. How does a student at Fontys look upon that future? What are his or her wishes and worries about life after graduation?
20
januari
2022
| 10:47 Europe/Amsterdam
Het miljard voor studenten die de afgelopen jaren geen basisbeurs ontvingen moet volgens premier Rutte niet worden gezien als compensatie maar als tegemoetkoming. Een Kamermotie om het bedrag te verhogen haalde het niet.
1
19
januari
2022
| 15:13 Europe/Amsterdam
Studenten met ouders die geen hoger onderwijs hebben gevolgd gaan aanzienlijk minder vaak naar het buitenland voor hun opleiding. Internationaliseringsorganisatie Nuffic pleit voor meer kansengelijkheid.Nuffic baseert zich op de gegevens van ruim 15
1
18
januari
2022
| 10:57 Europe/Amsterdam
Studenten gaan eerder op zichzelf wonen als hun ouders een krappe portemonnee hebben. En studenten op kamers hebben weer vaker financiële zorgen dan thuiswoners.
1
1